Nabízíme vám

  • školení BOZP a PO
  • provádění kontrol pracovišť
  • školení obsluh (řidičů) manipulačních vozíků
  • školení řidičů služebních vozidel
  • zpracování dokumentace
  • zastupování při jednání s kontrolními orgány (Státní požární dozor, HZS, Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice)
  • poradenství při zavádění systémů bezpečnosti práce a požární ochrany v rámci ČSN EN 45 001 (18 001) a ISO 9001.