Služby v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany

Šetřete svůj čas i peníze. Nabízíme vám v rámci bezpečnosti práce a požární ochrany tyto služby:

 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v prevenci rizik
 • výkon funkce osoby odborně způsobilé v PO (tzv. OZO v PO)
 • instruktor obsluh motorových manipulačních vozíků (certifikace IR 346, CEO při ČSMML)
 • vypracování auditu BOZP a PO ve společnostech
 • vypracování povinné dokumentace BOZP (vyhodnocení a identifikace rizik práce – stanovení bezpečnostních opatření, zařazení prací do kategorií, směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, prověrky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na všech pracovištích a zařízeních zaměstnavatele, doklady o školení zaměstnanců, zkouškách a kvalifikaci, provozní řády, návody k obsluze ke strojům a zařízením, seznam prací a pracovišť zakázaných těhotným matkám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvím, bezpečnostní listy, traumatologický plán – plán první pomoci, kniha úrazů) 
 • Zajistíme vám kompletní dokumentaci v oblasti BOZP a PO.

  vypracování dokumentace požární ochrany (stanovení organizace zabezpečení PO, začlenění do kategorie činnost, požární řády, požární poplachové směrnice, dokumentace zdolávání požáru, evakuační plán, řád ohlašovny požáru, požární kniha apod.)
 • školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců z BOZP a PO (školení vstupní, periodická, vypracování osnov školení a tématických plánů, vystavení osvědčení)
 • základní školení a výcvik, opakované školení obsluh motorových vozíků, průkaz obsluh MV
 • školení řidičů referentských vozidel, práce ve výškách, odborná příprava preventivních požárních hlídek, preventistů PO
 • zajištění odborných kurzů, školení, revizí (např. zdvihací zařízení, vazači, lešenáři, revize elektroinstalace a elektrických spotřebičů, hasicích přístrojů a požárních vodovodů atd.)
 • Už víte, že chcete využít naše služby? Tak si je objednejte!

  vypracování seznamu pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků OOPP
 • identifikace a vyhodnocení rizik práce a stanovení bezpečnostních opatření
 • vypracování návrhu kategorizace prací pro hygienickou stanici v souladu se zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a dle vyhl. Mzd č. 180/2015 Sb.
  prověrky bezpečnosti práce dle zákoníku práce, vypracování zpráv včetně stanovení opatření a návrhu řešení
 • preventivní požární prohlídky (kontroly)
 • šetření a odškodňování pracovních úrazů včetně vypracování potřebných dokladů pro potřebné orgány (Státní úřad inspekce práce SÚIP, pojišťovny, Policii ČR)
 • evidence, hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání (sepsání záznamu o úrazu, stanovení opatření, určení zdroje a příčiny PÚ, ohlášení)
 • určení a dodání předepsaných bezpečnostních tabulek
 • sledování lhůt revizí technických zařízení a školení
 • zastupování při kontrolách státních orgánů
 • kontrola a vybavení objektů před kolaudací z hlediska BOZP a PO
 • udržování systému OHSAS 18 001
 • poradenství BOZP a PO

Jaké výhody vám přinese komplexní zajištění služeb v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany?

 • Zajistíme všechny povinnosti odborně způsobilými osobami - tato povinnost vychází ze zákoníku práce a zákona o požární ochraně.
 • Objednáním našich služeb uspoříte finanční prostředky oproti nákladu na vlastní zaměstnance.
 • Garantujeme profesionální přístup a služby.
 • Známe všechny změny právních a ostatních předpisů, které rychle aplikujeme do vaší společnosti a zároveň aktualizujeme veškerou dokumentaci. Nemusíte se tak o nic starat, ani nic zdlouhavě studovat.
 • Přebíráme veškerou zodpovědnost za tuto oblast.
 • Můžete s námi kdykoliv konzultovat a navíc budete mít k dispozici databázi zákonů, předpisů a norem o bezpečnosti práce a požární ochraně.

Kontakt

Michal Kolman
Za Dráhou 181
533 13, Řečany n./L.

Tel.: +420 606 901 676
 E-mail:


© 2019, Michal Kolman – všechna práva vyhrazena

Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek

Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na CMS WebArchitect | SEO a internetový marketing

Nahoru ↑